Matrači no Putupoliuretāna

23 marts 2015

1935. gadā Otto Baijers (Otto Bayer) izgudroja poliuretānu, kas arī tiek izmantots spilvenu un matraču izveidošanā.  

Matraču izveidošanai tiek izmantots putupoliuretāns, kas tiek panākts, samaisot divas sākotnēji šķidras sastāvdaļas: Poliolu un Izocianāta Toluolu.

Pateicoties ražotnes tehnoloģiju attīstībai un uzņēmumu vēlēšanai izveidot produktus, kas veicina cilvēka veselību, tika iegūts videi draudzīgs lokans putupoliuretāns, uz ūdens pamata, nealerģisks, noturīgs, ergonomisks un, it īpaši, bez videi un cilvēkam kaitīgam vielām, kā piemēram hlorofluorokarbonāts, hlora šķīdumi un ugunsdrošas vielas.

Putupoliuretāna matraču izveidošanā tiek pielietots atvērtās šūnas putupoliuretāns, kas sastāv putu šūnām un pamatojoties uz to lieluma, nosaka matrača lielāku elastīgumu un gaisa caurlaidību.  

Putupoliuretāns, kas tiek izmantots matraču veidošanā, var būt sadalīts trijās kategorijās: 

  1. svaru noturīgas putas,
  2. svaru pusnoturīgas putas  
  3. mīkstas un elastīgas putas.

Putupoliuretāna matrača galvenās īpašības

Tālāk tiek izrādīts, kādas ir putupoliuretāna fiziskās īpašības un kāda ir tā iedarbība uz šo precīzo matrača veidu:

1. Blīvums

Poliuretāna matracim ir blīvums (svars uz putu apjoma vienību), kas tiek izteikts personalizētā kg/m3. Tas var mainīties no 48 Kg/m3 līdz 54 Kg/m3, un jo lielāka ir šī vērtība, jo vairāk matracis piedāvā paaugstināta svara noturēšanu, viendabīgi sadalot ķermeņa veidoto spiedienu.  

2. Svaru noturēšanas spējas

Svaru noturēšanas spēja izsaka noturību pret slodzi, kas, ja tā tiek pielietota vairākas reizes un atkārtoti, saspiež matraci, pakļaujot to spiedienam. Gadījumā, ja pēc vairākām saspiešanām matracis būtiski zaudē savas svaru noturēšanas spējas (cietību), tas nozīmē, ka Jūsu īpašumā ir produkti ar zemas kvalitātes poliuretānu.  

3. Spiedes pretestība

Spiedes pretestība mēra matrača noturību pret slodzi.

Šādā veidā, tāpat kā tas ir cietības gadījumā, arī biezuma zušanai, pēc atkārtoto saspiešanu sērijas, ir jābūt ļoti mazai. Matracis ar labu elastīgumu un spiedi, un tas nozīmē ar zemu deformēšanos, ir labas kvalitātes poliuretāna izmantošanas pierādījums.

4. Svaru noturēšanas spējas zaudēšana ar dinamisku spriedzi

Lai būtu drošiem par labas kvalitātes putu izmantošanu, tai tiek veikti divi spiedes un tās atlaišanas cikli. Atšķirība, kas būs šo divu ciklu rezultātā, noteiks putu kvalitāti. Jo zemāka ir vērtība, jo labākas ir putas.

5. Pārraušanas spēks un pagarinājums

Pārraušanas spēks ir sprieguma daudzuma vērtība, kas ir nepieciešams, lai pārplēstu parauga putas, un tas tiek mērīts ar Pascal palīdzību: jo augstāka ir vērtība, jo noturīgākas ir putas.

6. Spiedes deformācija

Tā ir putu deformācijas vērtība pēc tās spiedes uz noteiktu laika posmu pie noteiktas temperatūras.

7. Elastība

Uzrāda putupoliuretāna elastību un tā tiek mērīta, metot lejā tērauda bumbu uz parauga no noteiktā augstuma. Augstums, ko sasniedz bumba pēc tās atlēkšanas no putu virsmas ir noteicošs, lai noteiktu elastību.

Pastāsti par